Info & FAQ för Domaining.se

Klassificering enligt kategorier och ordbok

Vi använder oss av en generellt sammanställd ordlista som innehåller ca. 400 000 ord. Dels matchas domäner specifikt mot rena kategorier såsom t.ex. namn, länder, städer, sport, mat osv., och dels allmänt mot vanliga ord tillsammans med dess olika böjningsformer. Nya ordlistor läggs till kontinuerligt.

Sökvolym för sökord och sökfraser

Vi arbetar kontinuerligt med att sammanställa en databas över sökvolymer, vi använder oss av data från Google AdWords, SearchVolume.io samt Ubersuggest. Sökvolymer anges enligt genomsnittligt antal sök per månad för ett givet sökord eller en given sökfras. Angivna volymer bör ses som riktvärden, och vi kan inte garantera att de avspeglar verkligheten på ett korrekt sätt. Med andra ord: vänligen fatta inga beslut utifrån den sökvolym som finns given här, dubbelkolla alltid med andra källor!

Hur gör jag för att snappa en domän?

Om du har hittat en domän i droplistan som du vill försöka snappa, så behöver du göra en bokning hos en eller flera av de snapback-leverantörer som finns. Vi har kännedom om sex offentliga aktörer, du hittar länk till samtliga i prisjämförelsen för snapback. För att öka chansen att lyckas snappa en domän bör man försöka boka domänen hos så många leverantörer som möjligt. Om en aktör misslyckas med att snappa en domän så kostar detta ingenting, man betalar enbart vid lyckad snapback.

Utgående domäner (.SE och .NU)

Listan med utgående domäner visar samtliga .SE- och .NU-domäner som är schemalagda för frisläppning inom kommande x antal dagar, databasen uppdateras dagligen och domäner som förnyas plockas kontinuerligt bort.

Listan över .SE- och .NU-domäner som är schemalagda för frisläppning baseras på data från IIS, denna lista för .SE och denna lista för .NU.

Hur ofta kontrolleras lediga domäner?

Statusen hos frisläppta/lediga domäner kontrolleras kontinuerligt i turordning baserat på när statusen på en domän senast kontrollerats. Beroende på hur många domäner som har frisläppts under dagen kan uppdateringsfrekvensen för en enskild domän variera från allt mellan en minut upp till en timme.

Hur bestäms domänernas ålder?

Domänernas ålder (för .SE och .NU) beräknas utifrån det registreringsdatum som finns angivet i de listor som Rymdweb tillhandahåller, denna lista för .SE och denna lista för .NU.

Hur kan jag snappa .COM-domäner?

Att snappa .COM-domäner är lite trixigare jämfört med att snappa .SE- och .NU-domäner. Till att börja med är större registrarer (såsom t.ex. Go Daddy och Domain.com) anslutna till auktionssajter för ej förnyade domännamn (såsom t.ex. SnapNames och Go Daddy Auctions), där domäner som är pending release auktioneras ut till nya ägare. Domäner som inte blir sålda i pending release-auktioner schemaläggs sedan för radering och frisläppning till allmänheten, och släpps generellt fria fem dagar efter att de har blivit schemalagda för radering. .COM-domäner som släpps fria till allmänheten kan sedan snappas likt .SE- och .NU-domäner, och det finns ett flertal sajter som man kan göra detta på (såsom t.ex. DropCatch och Pool.com).